Informace pro rodiče

ŘÍJEN

3. 10. 2017  - Projektový den - Den jazyků (více informací viz níže)

5. 10. 2017 - Podzimní vycházka - Hájek (po 2. vyuč. hodině, za příznivého počasí)

5. 10. 2017 - Plenární schůze rodičů (od 17.00 h v tělocvičně hlavní budovy)

26. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

27. 10. 2017  - Podzimní prázdniny

28. 10. 2017 - Státní svátek


OSTROUHANÉ TUŽKY

Vzhledem ke stále častějšímu psaní je potřeba, aby žáci měli v pouzdru alespoň 2 ostrouhané tužky. Prosím o pravidelnou kontrolu pouzdra. Děkuji.

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru se koná  19. - 20. 10. 2017 (případně i déle) vždy od 16.00 do 17.15 - školní dvůr Masarykova. Papír je nutné řádně označit jménem, třídou a hmotností v kilogramech. Garantem akce je pí uč. Lastomirská, za utržené peníze se koupí "Badatelský batůžek pro malé přírodovědce" (cena 3 300 Kč).

"DOBRÝ ANDĚL"

V měsíci říjnu probíhá na naší škole výběr příspěvků pro nadaci "Dobrý anděl". Pokud budete chtít přispět nějakou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce oproti podpisu v ŽK. Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.


NABÍDKA KROUŽKŮ

Čtyřlístek

Bednářová - vedoucí kroužku

úterý 17:00 - 18:00; tělocvična

Taneční

Čápová - vedoucí kroužku

středa 17:00 - 19:00, čtvrtek 16:00 - 18:00; tělocvična (pro děti bude platit jeden z termínů)

Šikovné ručky - vedoucí kroužku Nolčová (informace a přiihlášky jste již obdrželi)


LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Určeno pro zájemce: