Informace vedení školy

DOBRÝ ANDĚL

Výběr příspěvků pro nadaci "DOBRÝ ANDĚL"
v měsíci říjnu:

Vážení rodiče, pokud
budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které
tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu
v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše
příspěvky a podporu této nadace.