V pátek 21. prosince se v naší třídě konala vánoční besídka. Při čaji a vánočním cukroví jsme si zazpívali koledy, zahráli hry a hlavně si předali dárečky, které udělaly obrovskou radost.

Středeční dopoledne 5. prosince bylo ozvláštněno příchodem Mikuláše, čertů a andělů (jako tradičně přestrojení deváťáci). Zavítali také do druhé třídy, kde jim děti zazpívaly, zarecitovaly a slíbily poslušnost. Sladká mikulášská odměna děti neminula. Potom jsme si v rámci pracovních činností vyrobili papírového čertíka.

V rámci Projektového dne jsme vyráběli vánoční ozdoby. Nejprve si děti vytvořily Sněhuláka a o týden později v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy také Andělíčka. Výrobky se povedly, děti si je vzaly domů a budou zdobit vánoční stromeček.