V pátek 26. října 2018 jsme si v rámci Projektového dne objasnili významný den v našich dějinách. Před sto lety vznikl samostatný československý stát. Děti se prostřednictvím filmu seznámily s důležitou osobností našich dějin T. G. Masarykem, pohovořili jsme o státních symbolech. Na závěr si děti vytvořily malý státní znak.

Ve středu 16. října jsme po druhé vyučovací hodině za krásného počasí vyšli na podzimní vycházku. Vydali jsme se na "Naučnou stezku vrány Krákorky". Tato nová stezka pro děti nás nejen provedla podzimním Hájkem, ale na osmi informačních panelech jsme se dozvěděli spoustu poznatků o Vranovicích. I když stezka zatím není značená, podle mapky jsme 5,5...

V úterý 2. října proběhl na naší škole projektový den - Den čtenářské gramotnosti. V hodině českého jazyka jsme plnili úkoly na téma "Pes přítel člověka". Děti pracovaly ve skupinkách. Nejprve jsme vytvářeli myšlenkovou mapu, poté jsme pracovali s novými informacemi a na závěr děti doplňovaly text o pejskovi. Bylo to pro děti něco nového. Pracovaly...