Pasování na čtenáře

14.06.2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli všichni prvňáčci v obřadní síni Obecního úřadu slavnostně pasováni na čtenáře. Před zraky svých nejbližších přesvědčili krále Lexikona, že znají již všechna písmena abecedy a složili slib, že se budou pěkně chovat ke knihám. Akce proběhla za spolupráce s knihovnou a všechny děti si kromě knižního dárku a čtenářského glejtu odnesly také roční registraci do vranovické knihovny.