Výlet

08.06.2018

Výlet se uskutečnil v pátek 8. 6. 2018. Vlakem jsme jeli do Žabčic a po zastávce u jezírka jsme pokračovali do Unkovic. Tam jsme se nasvačili a děti si pohrály na dětském hřišti. Poté jsme pokračovali kolem rybníčku do Hrušovan, kde jsme se v cukrárně osvěžili zmrzlinou a dalšími pamlsky. Ještě zbyla chvilka času na další dětské hřiště. Vlakem z Hrušovan jsme odjeli do Vranovic. Po celou trasu výletu děti v družstvech plnily různé úkoly zaměřené na přírodu, zemědělství a různé zajímavosti.  Po příjezdu do Vranovic jsme šli na oběd a pak jsme se rozešli. Někteří domů, ostatní do školní družiny, kde následoval vydatný odpočinek. Ušli jsme asi 6 kilometrů.