PROBÍRANÉ UČIVO

23.5.2019

 • Český jazyk - Procvičování učiva (UČ str. 140/1,2,3)
 • Čtení - Čítanka str. 112-113

 • Psaní - Písanka str. 27

 • Matematika - Dělení osmi (UČ str. 22/4-7)

 •                     - DÚ: UČ str. 23/3 - 1. a 2. část (do dom. sešitu)

22.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš h, nebo ch? (PS 32/10, UČ str. 140/1,2)
 •                      - DÚ: PS str. 32/11

 • Psaní - Písanka str. 27

 • Matematika - Dělení osmi (UČ str. 22/1,2,3)

 • Prvouka - Zahrada a sad v létě (není v učebnici)

21.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš h, nebo ch? (UČ str. 139/4, procvičování učiva)
 • Matematika - Procvičování učiva

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, dívky běžná Tv

20.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš h, nebo ch? (UČ str. 138/1, 139/2,4)
 •                      - DÚ: UČ str. 139/3 (do dom. sešitu)

 • Sloh - Reklama (UČ str. 124/3)

 • Matematika - Násobení osmi (UČ str. 21/6,7,8)

 • Prvouka -  Zahrada a sad v létě (není v učebnici)


Angličtina -pí uč. Lásková

učebnice s. 44
pracovní sešit s. 40
DÚ - zopakovat slovíčka, pracovní sešit s. 41


17.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš z/s, nebo ž/š? (UČ str. 138/6; PS 30/7, 31/8,9)
 • Čtení - Čítanka str. 111

 • Matematika - Násobení osmi (UČ str. 21/2,3,5,6,7)

16.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš z/s, nebo ž/š? (UČ str. 137/5)
 • Psaní - Písanka str. 25-26

 • Čtení - Čítanka str. 109

 • Matematika - G - Vzájemná poloha dvou přímek (UČ str.19/4,5)

 •                     - DÚ: UČ str. 21/4

15.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš z/s, nebo ž/š? (UČ str. 136/1; 137/2,4)
 •                      - DÚ: UČ str. 137/3 (do dom. sešitu)

 • Psaní - Písanka str. 25

 • Čtení - Čítanka str. 107-109

 • Matematika - Násobení osmi (UČ str. 20/4,5, 21/1,2)

 • Prvouka - V okolí obydlí - na statku (UČ str. 56, 58-59)

 •                - V pondělí 20.5.2019 - Hospodářská zvířata (test)

14.5.2019

 • Psaní - Písanka str. 24
 • Matematika - Násobení osmi (UČ str. 20/4,5)

 • Tělesná výchova - děvčata plavání, chlapci běžná Tv

13.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš v, nebo f ? (UČ str. 135/3,4; PS 30/6)
 • Sloh - Přiřazování vět k obrázkům (UČ 134/7,8)

 • Matematika - Násobení osmi (UČ str. 20/1,2,3)

 •                     - DÚ: naučit se násobky osmi

 • Prvouka - Léto jako roční období (UČ str. 41)

 •                - V pondělí 20.5.2019 - Hospodářská zvířata (test)

 • V úterý 14.5.2019 - fotografování . Prosím zapsat do deníčku (dle zájmu) v kolika skupinkách se dítě může fotit, event. s kým. Děkuji.

10.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš v, nebo f ? (UČ str. 135/1,2,3)
 • Čtení - Čítanka str. 104-106

 • Psaní - Písanka str. 31

 • Matematika - Dělení sedmi (UČ str. 18/4,5,6)

 • V úterý 14.5.2019 - fotografování . Prosím zapsat do deníčku (dle zájmu) v kolika skupinkách se dítě může fotit, event. s kým. Děkuji.

9.5.2019

 • Branný den pro 1. stupeň
 • koná se i za nepříznivého počasí (stanoviště uvnitř školních budov), za příznivého počasí na fotbalovém stadionu - VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV, batůžek -svačina, pití, pláštěnka

 • zkrácené vyučování - cca do 11.40h, rozchod U Floriánka, družinové děti předány do družiny

7.5.2019

 • chlapci - plavání, preventivní program Hasík
 • děvčata - preventivní program Hasík, Čj, M

 • Český jazyk - procvičování učiva

 • Psaní - Písanka str. 30

 •           - DÚ: Písanka str. 30  - na pátek 10.5.2019 (ti, kteří nevypracovali ve škole)

 • Matematika - procvičování učiva

 • Ve čtvrtek 9.5.2019 - Branný den - 4 vyuč. hodiny.

6.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš d/t, nebo ď/ť ? (UČ str. 133/6; PS 29/4,5)
 • Sloh - přání ke Dni matek

 • Matematika - Dělení sedmi (UČ str. 17/5,6; 18/1,3)

 •                      - DÚ: UČ str. 18/2

 • Prvouka - Hospodářská zvířata - procvičování

 • V úterý 7.5.2019 - preventivní program Hasík. Chlapci - 1. a 2. hodina plavání, 3. a 4. hodina - Hasík (hasička Vranovice); děvčata - 1. a 2. vyuč. hodina Hasík, 3. a 4. hodina Čj, M.

Angličtina -pí uč. Lásková

- učebnice s. 43
- pracovní sešit -s. 39
- DÚ - pracovní sešit s.38, procvičovat ústně věty - viz sešit

Angličtina - pí uč. Machová

- PS str. 41

- ti, co nemají - doplnit str. 36, 38

3.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš d/t, nebo ď/ť ? (UČ str. 133/5 - dokončení)
 • Čtení - Čítanka str. 103-104

 • Psaní - Písanka str. 21

 • Matematika - Dělení sedmi (UČ str. 16/6,7; 17/1,2,3,4)

2.5.2019

 • Český jazyk - Napíšeš d/t, nebo ď/ť ? (UČ str. 133/Pamatuj si, 133/5)
 •                     - DÚ: opak. učiva - UČ str. 151/1 - 2 řádky (do dom. sešitu)

 • Čtení - Čítanka str. 101-102

 • Psaní - Písanka str. 20

 • Matematika - G: různoběžky (UČ str. 19/1), násobení sedmi (UČ str. 16/4)

30.4.2019

 • Český jazyk - Napíšeš d/t, nebo ď/ť ? (UČ str. 132/, 133/2,3,4)
 • Matematika - Násobení sedmi (UČ str. 16/3,5)

 • Tělesná výchova - děvčata plavání, chlapci běžná Tv

Angličtina - pí uč. Lásková

Učebnice - s. 42
Pracovní sešit - s. 36, 37
Naučit se dobře slovíčka v uč. na s.41, procvičovat slovíčka a věty v sešitu: Is it a...? I don´t know. It´s a ...


29.4.2019

 • Český jazyk - Napíšeš b, nebo p?  - procvičování (UČ str. 132/5b)
 • Sloh - Den Země (diskuse, vytváření vlastního názoru)

 • Matematika - Násobení sedmi (UČ str. 16/1,2,5)

 •                      - DÚ: naučit se násobky sedmi

 • Prvouka - Hospodářská zvířata shrnutí učiva (UČ str. 52-55)

 •                  Hospodářská zvířata -pondělí 6.5.2019 - zkoušení

26.4.2019

 • Projektový den - DEN ZEMĚ

25.4.2019

 • Český jazyk - Napíšeš b, nebo p? (PS str. 28/2, 29/3)
 • Psaní - Písanka str. 19

 • Matematika - Násobení sedmi (UČ str. 15/2-6)

 • V pátek 26.4.2019 - Projektový den - DEN ZEMĚ. Na program "Trilopark" se vybírá 35 Kč. Vyučování podle rozvrhu odpadá. První vyuč. hodinu jsme ve třídě, po svačině odcházíme na druhou a třetí vyuč. hodinu do tělocvičny na hlavní budově, kde proběhne program Trilopark (možnost zakoupení replik dinosauřích lebek v hodnotě 50-100Kč). Poté beseda s bývalým žákem školy Alvinem Korčákem. Návrat na budovu U Floriánka. Ukončení Dne Země v 11.30 h (oběd, družina).

24.4.2019

 • Český jazyk - Napíšeš b, nebo p? (UČ str. 131/1,2, 132/3,4)
 •                      - DÚ: UČ str. 132/5a) - do dom. sešitu

 • Čtení - Čítanka str. 100-101 (Motýli)

 • Psaní - Písanka str. 18

 • Matematika - Násobení sedmi (UČ str. 14/4,5,6, 15/1)

 • Prvouka - Domácí ptáci (UČ str. 54-55)

23.4.2019

 • Český jazyk - Souhlásky na konci slova (UČ 129/1, 130/Pamatuj si, 2; PS 28/1)
 • Matematika - Násobení sedmi (UČ str. 14/1,2,3)

 •                      - DÚ: UČ str. 15/2 - 3. část (béžová) - do dom sešitu

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, dívky běžná Tv