PROBÍRANÉ UČIVO

17.1.2019

 • Český jazyk - Slabiky - procvičování (UČ str. 86/4, 87/1, 2, 3, 4)
 • Čtení - DÚ: Čítanka str. 58

 • Psaní - Písanka str. 35 (S,Š - bez posledních dvou řádků)

 • Matematika - geometrické tvary  - jejich strany, vrcholy (UČ str. 21/1)

 •                     - měření na cm a mm (UČ str. 21/2,3)

16.1.2019

 • Český jazyk - Slabiky - procvičování (UČ 85/1, 86/4)
 •                      - DÚ: 86/4c) - do dom. sešitu

 • Čtení - Čítanka str. 58

 • Psaní - Písanka str. 34 (s, š)

 • Matematika - Pololetní písemná práce

 • Prvouka - Rodina (UČ str.26-27)

15.1.2019

 • Český jazyk - Slabiky - procvičování (UČ 86/2,3)
 • Matematika - Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku (UČ str. 13 - dokončení)

 •                     - DÚ: 13/3 žlutá část (do dom. sešitu)

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, děvčata v tělocvičně

14.1.2019

 • Český jazyk - Dělení slov na konci řádku (PS 17/6)
 • Sloh - Popis osoby (UČ str. 83/3-5)

 •         - DÚ: 83/6  (podle textu na str. 81-82/1. do dom. sešitu)

 • Matematika - Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku (str.13/1,2,3)

 • Prvouka - Rodina (UČ str.26-27)

11.1.2019

 • Český jazyk - divadelní představení
 • Psaní - Písanka str. 33 (T, Ť, F)

 • Matematika - Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku (UČ str. 12/dokončení)

10.1.2019

 • Český jazyk - Dělení slov na konci řádku (UČ str. 80-81/7-9)
 • Matematika - Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku (UČ str. 12/1-3)

 •                     - DÚ: do dom. seš. UČ str. 12/4 růžová část

 • V pátek 11.1.2019 - divadelní představení v tělocvičně ZŠ - Pohádka z bedny, cena 50Kč.

9.1.2019

 • Český jazyk - Pololetní písemná práce
 • Psaní - Písanka str. 33 (T, Ť, F)

 • Matematika - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 10/2,3,4,6)

 •                     - DÚ: G - rýsování úseček (zadání v sešitě)

 • Prvouka - Rodina (UČ str. 24-25)

 •                - V pondělí 14.1.2019 - test (Domov, vlast)

 • V pátek 11.1.2019 - divadelní představení v tělocvičně ZŠ - Pohádka z bedny, cena 50Kč.

8.1.2019

 • Český jazyk - Slabika (PS 15/1, 15/2, 16/4)
 • Matematika - Písemné odčítání s přechodem přes desítku (UČ str. 10/1, dokončení str. 9)

 •                      - DÚ: počítání se závorkami str. 10/5 - dokončit

 • Tělesná výchova - chlapci v tělocvičně, děvčata plavání

 • V pátek 11.1.2019 - divadelní představení v tělocvičně ZŠ - Pohádka z bedny, cena 50Kč.

7.1.2019

 • Český jazyk - Slabika (UČ str.79/2,3,4,5)
 •                      - DÚ: 80/6 - do dom. sešitu (přepsat, zadané slovo podtrhnout)

 • Sloh  - Popis osoby (UČ str. 81-82/1,2)

 • Matematika - Písemné sčítání s přechodem přes desítku (UČ str. 9/3,4)

 • Prvouka - Zima (UČ str.40, 32-33)

 •                - V pondělí 14.1.2019 - test (Domov, vlast)

 • V pátek 11.1.2019 - divadelní představení v tělocvičně ZŠ - Pohádka z bedny, cena 50Kč.

4.1.2019

 • Český jazyk - Slabika (UČ str. 78/1, 79/2,3,4)
 • Matematika - Odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 9/ 1, 5-8)

3.1.2019

 • Český jazyk - Procvičování učiva (UČ str. 76-77/cv. 1-6)
 • Čtení - Čítanka str. 55-57 (Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce)

 •           - DÚ: Čít. str. 55 - 57

 • Psaní - Písanka str. 32 (R,Ř)

 • Matematika - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 8/ dokončení)

21.12.2018

 • Matematika - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 8/ 1,2,4)
 • DÚ: Písanka do str. 31 včetně - ti žáci, kteří nestihli ve škole

20.12.2018

 • Český jazyk - Význam slov (UČ str. 74/2,3; 75/10)
 •                      - vánoční zvyky, Štědrý den

 • Matematika - Rýsování úseček dané délky (UČ str. 11/2, 4, 5)

 • Pátek - Hv, M, Vánoční besídka (3. + 4. h)

19.12.2018

 • Český jazyk - Význam slov (UČ str. 75/5, 8, 9)
 • Čtení - Čítanka str. 52-55 (texty s vánoční tematikou)

 • Psaní - Písanka - do str. 31 (včetně)

 • Matematika - Rýsování úseček dané délky (UČ str. 11/1-3)

 •                     - DÚ: UČ str. 4/5 (kdo ještě nemá)

 • Prvouka - Vánoce (UČ str. 34-35)

 • 4 vyučovací hodiny (do 11.30h). Odpadají Pč, ve čtvrtek nebude Vv.       

18.12.2018

 • Český jazyk - Slova významem nadřazená a podřazená, souřadná (UČ str. 70-71, PS 14/7)
 • Matematika - Sčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 7/ 5, 8/3)

 •                     - DÚ: 7/4

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, děvčata v tělocvičně

 • Od středy 19.12. do pátku 21.12. - 4 vyučovací hodiny (do 11.30h). Rozvrh bude vždy den předem upřesněn.

17.12.2018

 • Český jazyk - Slova významem nadřazená a podřazená, souřadná (UČ str. 69-70)
 • Matematika - Sčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky (UČ str. 7/2, 3, 5, 6)

 •                     - DÚ: UČ str. 6/6

 • Prvouka - Domov, Vlast (shrnutí - UČ str. 31 - 32)

 • Od středy 19.12. do pátku 21.12. - 4 vyučovací hodiny (do 11.30h). Rozvrh bude vždy den předem upřesněn.