PROBÍRANÉ UČIVO

19.11.2018

 • Český jazyk - Věty tázací (UČ str. 51 - 52)
 •                      - DÚ: 58/1a) - do dom. sešitu

 • Matematika - Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (UČ str. 27/dokončení)

 • Prvouka - Živá a neživá příroda (učivo není v učebnici)

 •                - v pondělí 26.11. - test (savci v lese … pole na podzim)

 • V ÚTERÝ 20.11.2018 CHLAPCI NEMAJÍ PLAVÁNÍ (jsou spojeni s děvčaty, výuka probíhá v tělocvičně)

16.11.2018

 • Český jazyk -opakování a procvičování učiva
 • Psaní - Písanka do str. 22 (včetně)

 • Matematika  - UČ str. 27/1, 2, 4

15.11.2018

 • Český jazyk - Věty přací (UČ str. 50) - dokončení
 • Psaní - Písanka str. 21, 22
 • Čtení - Čítanka str. 42
 • Matematika  - Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (UČ str. 26 - dokončení)
 •                      - DÚ: 26/7 (do dom. sešitu)

14.11.2018

 • Český jazyk - Věty přací (UČ str. 50)
 • Psaní - Písanka do str. 21 včetně

 • Čtení - Čítanka str. 40-41

 •           - DÚ: čtení str. 41

 • Matematika - Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (UČ str. 26)

 • Prvouka - Pole na podzim (učivo není v učebnici)

13.11.2018

 • Český jazyk - Věty rozkazovací (UČ str. 49/3, 4)
 •                      - DÚ: 58/2

 • Matematika - Přímka (procvičování)

 • Tělesná výchova - děvčata plavání, chlapci v tělocvičně

12.11.2018

 • Český jazyk - Věty rozkazovací (UČ str. 48-49)
 • Psaní - Písanka str. 20, indiv. docvičování (do str. 21/písmeno c)

 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 23 - dokončení)

 •                      - DÚ: 23/4 (do dom. sešitu)

 • Prvouka - Podzimní zahrada - zelenina (UČ str. 23)

9.11.2018

 • Český jazyk - tradice - Legenda o sv. Martinovi; procvičování učiva
 • Čtení - Děti z Bullerbynu (seznámení s knihou)

 • Matematika - Přímka (UČ str. 24-25)

    

8.11.2018

 • Český jazyk - Věty oznamovací (UČ str. 47)
 • Čtení - Čítanka str. 35-37

 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 22 - dokončení, str. 23)

 •                      - DÚ: 23/3 (do PS)

7.11.2018

 • Český jazyk - Druhy vět (UČ str. 46)
 • Čtení - Čítanka str. 37 - 39

 •           - DÚ: Čítanka str. 39

 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 22)

 • Prvouka - Podzimní zahrada  - zelenina (UČ str. 20-22)

6.11.2018

 • Český jazyk - Jak poznáme větu (UČ str. 45)
 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 21)

 •                      - DÚ: 21/3 (do dom. sešitu)

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, děvčata v tělocvičně

5.11.2018

 • Český jazyk - Jak poznáme větu (UČ str. 44)
 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 20)

 •                      - DÚ: 20/3 (do dom. sešitu)

 • Prvouka - Stěhovaví ptáci (UČ str.19)

2.11.2018

 • Český jazyk - Jak poznáme větu (UČ str. 42-43)
 • Matematika - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (UČ str. 20/1,2,4,5)

1.11.2018

 • Český jazyk - Jak poznáme větu (UČ str. 42)
 • Čtení - Čítanka str. 31 - 33 (Vláďův drak)

 •           - DÚ: čtení (Čít. str. 31 -33)

 • Matematika - Sčítání, odčítání desítek; součet, rozdíl (UČ str. 18)

31.10.2018

 • Český jazyk - Abeceda, vlastní jména - procvičování (UČ str. 40/3,4)
 •                      - DÚ: 40/5 a), b) - do dom. sešitu

 • Čtení - Čítanka str. 23, 29, 30, 34/2. báseň

 • Psaní - Písanka str. 16 (a, o)

 • Matematika - Sčítání, odčítání desítek (UČ str. 17/5-8)

 • Prvouka - Podzimní rybník (UČ str. 18-19)

26.10.2018

 • Matematika - Sčítání, odčítání desítek (UČ str. 17/1, 2, 3, 4)
 • 3. a 4. vyuč. hodina - Projektový den  (Den ke vzniku Československa)

 • DÚ: dopsat Písanku str. 14, 15 - ti, kteří nestihli ve škole

 • Prv - test v pondělí 5.11. (původně bylo uvedeno chybné datum (čtvrtek 1.11. - prvouka není)

25.10.2018

 • Český jazyk - Jak spolu mluvíme (UČ str. 38-39 - ústně)
 • Čtení  - Čítanka str. 28-29

 • Psaní - Písanka str. 13 (V,U), str. 14 (w,W), str. 15 (y,Y)

 • Matematika - Sčítání, odčítání desítek (UČ str. 16/4,5,6,8)

 •                     - DÚ: do dom. sešitu UČ str. 16/7

24.10.2018

 • Český jazyk - Procvičování učiva (abeceda, vlastní jména)
 • Čtení - Čítanka str. 24-28

 •          -  DÚ: čtení - Čítanka str. 27-28 (Andulka)

 • Psaní - Písanka str. 13 (V,U), str. 14 (w,W)

 • Matematika - Úsečka - rýsování, měření (UČ str. 19)

 • Prvouka - Savci v podzimním lese (UČ str. 16-17)

 •                - v pondělí 5.11.2018 - test (Podzimní les - rostliny; sešit + UČ str. 8-12 obrázky)

23.10.2018

 • Český jazyk - Procvičování učiva (abeceda)
 •                      - DÚ: 35/12 (ústně - abeceda zpaměti, tabulka str. 33, většina již umí ze školy, docvičit) 

 • Matematika - sčítání, odčítání desítek (UČ str. 14, část str. 16)

 • Tělesná výchova - chlapci plavání, děvčata v tělocvičně

 • Pč -  ve středu přinést ořechové skořápky (4-5), mohou být i šípky, žaludy apod. (kdo nemá, požádá spolužáky)       

22.10.2018

 • Český jazyk - Řazení písmen v abecedě (UČ str. 35/10, 40/2)
 •                      - DÚ: 35/11 (do dom. sešitu)

 • Sloh - Pozdrav, poděkování (UČ str. 36-37)

 • Matematika - Odčítání desítek (UČ str. 14)

 • Prvouka - Podzimní les (UČ str. 12 - 15)

19.10.2018

 • Český jazyk - Řazení písmen v abecedě (UČ str. 35/13)
 • Psaní - Písanka str. 12 (v), 13 (V,U)

 • Matematika - Odčítání desítek (UČ str. 13)