PROBÍRANÉ UČIVO

Středa 21.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 58, 59 (otazník, sova)
 •                      - DÚ: SL str. 58/čtení slov

 •                      - psaní - Písanka str. 16/dokončení,  (17)

 • Matematika - DÚ: 15/7 (do sešitu)

 •                     -  16/1,2

Úterý 20.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 57/dokončení
 •                      - DÚ: SL str. 57/čtení slov v pravém sloupci

 •                      - psaní - Písanka str. 15

 •                                  - DÚ: Písanka str. 16/označená část

 • Prvouka - poznávání hodin - hodiny, minuty

 •               - Jaro - UČ str. 44,45

 •               - DÚ: umět vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období (včetně měsíců, které do příslušného ročního období patří)

Pondělí 19.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 56/text, 57/otazník, tužka
 •                      - DÚ: SL str. 56/čtení textu č.4, PS str. 25/tulipán, pero (neplatí pro ty, kteří zvládnou ve škole)

 •                      - psaní - nácvik písmene C, Písanka str. 14 (15)

 • Matematika - UČ str. 15

 • Anglický jazyk - UČ str. 35, PS str. 30, 31

Pátek 16.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 56
 •                      - psaní - Písanka str. 13

 • Matematika - UČ str. 14/ dokončení

Čtvrtek 15.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 55
 •                      - DÚ: SL str.55/čtení slov, text č. 3

 •                      - psaní - Písanka str. 11,12 - nácvik psaní písmene c

 •                      - DÚ: Písanka 11,12 - dokončení (kdo nestihl)

 • Matematika - UČ str. 14/ cv. 1-5

Středa 14.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 54, vyvození H,h
 •                      - DÚ: čtení slov, textu -SL str. 54

 •                      - psaní - Písanka str. 10,11

 • Matematika - UČ str. 13 (+ do 20 bez přechodu desítky)

Úterý 13.3.2018

 • Český jazyk - beseda se spisovatelem J. Opatřilem  (v knihovně, od 9.00 h)
 •                      - Slabikář str. 54, vyvození H,h

 •                      - vystřihnout H,h

 •                      - psaní - Písanka str. 8 (někteří dokončují), str.9 - 10

 •                      - DÚ: Písanka str. 9, 10  - označené řádky (zadání individuální)

 • Prvouka - Poznávání hodin (UČ str. 59-60)

 •                  děti dostanou na nácvik kartonové hodiny - zakoupené z třídního fondu

Pondělí 12.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 53
 •                      - DÚ: čtení textu - SL str. 52/text č.2

 •                                                  - SL str. 53/červ. pastelka (nakreslit obrázky)

 •                      - psaní - Písanka  str. 8

 • Matematika - UČ str. 12 /dokončení

 • Anglický jazyk - UČ str. 33-34

 •                          - DÚ: PS str. 29

Pátek 9.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 52
 •                      - psaní - Písanka str. 7 (dokončení)

 • Matematika - UČ str. 11/dokončení, str. 12/1, 2, 4

Čtvrtek 8.3.2018

 • Český jazyk - návštěva knihovny
 •                      - Slabikář str. 50, 51

 •                      - DÚ: SL str. 51/trojúhelníčky - číst text a vyznačit správná     slova

 •                     - psaní - Písanka str. 6 (dokončení), str. 7

 • Matematika - UČ str. 11/polovina stránky

Středa 7.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 49
 •                      - DÚ: čtení SL str. 49/slova v pravém sloupci, text č.1

 •                      - psaní - Písanka str. 5, nácvik psaní písmene R (Pís. str. 6)

 • Matematika - UČ str. 10 (nemocní - cvičení 2. pouze v UČ, cv. 4. - ústně)

Úterý 6.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str.48, vyvození C,c
 •                      - DÚ: čtení SL str. 48/slova, text

 •                      - vystřihnout dvojhlásky au, ou, písmena C,c

 •                      - psaní - Písanka str. 3,4 -slova s písmenem r

 •                      - DÚ: Písanka str. 4  - dokončení

 • Prvouka - Dny v týdnu (UČ str. 58)

Pondělí 5.3.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 46-47
 •                      - DÚ: čtení SL str. 47/slova v pravém sloupci, text č.19
 •                      - psaní - Písanka str. 1,2 - procvičování, nácvik psaní písmene r
 •                      - DÚ: Písanka str. 2 - dokončení

 • Matematika - UČ str. 9 (dokončení)

 • Anglický jazyk - Dressing up (UČ str. 32, PS str. 26,27)

 •                         - DÚ: PS str. 26 - dokreslit a vybarvit velký obrázek

Pátek 2.3.2018

 • Český jazyk - PS ke Slabikáři str. 22/srdíčko, text
 •                      - dvojhlásky au, ou - Slabikář str. 46/polovina stránky
 • Matematika - UČ str. 9 - bez posledních dvou cvičení

Čtvrtek 1.3.2018

 • Český jazyk - PS ke Slabikáři str. 20 (dokončení), 21
 •                      - DÚ: čtení textu (PS str. 21)

 •                      - procvičování psaní slov (Písanka str. 40)

 • Matematika - UČ str. 8 (sčítání v oboru čísel do 20)

 •                      - DÚ: 8/4 (do sešitu - nemocní přímo do PS)

Středa 28.2.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 45
 •                      - DÚ: čtení slov - PS ke Slabikáři str.20/tulipán

 •                      - psaní - přepis  vět - Písanka str.39

 •                      - DÚ: přepis vět - označená část (Písanka str. 39)

 • Matematika - UČ str. 7

 •                        

Úterý 27.2.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 43 - dokončení, str. 44
 •                      - DÚ: SL 44/trojúhelník - zakroužkovat vhodná slova + číst

 •                      - psaní - Písanka str. 38/dokončení, str. 39 - 2 řádky (písmena)

 • Prvouka - Měsíce v roce (UČ str. 55)

Pondělí 26.2.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 42 (dokončit), str. 43
 •                       - DÚ: čtení - SL str. 43/slova v pravém sloupci, text č.18

 •                       -    vystřihnout písmena R,r

 •                       - psaní - nácvik písmene Š (Písanka str. 38)

 • Matematika - UČ str. 6

 •                     - DÚ: str. 6/3

 • Anglický jazyk - Dressing up (UČ str. 30-31)

Pátek 23.2.2018

 • Český jazyk - Slabikář str. 42, vyvození R.r (polovina stránky)
 •                      - psaní - procvičování š (Písanka str. 36- dokončení, str. 37)

 • Matematika - UČ str. 5 (numerace do 20)

Čtvrtek 22.2.2018

 • Český jazyk - PS ke Slabikáři str. 18-19
 •                      - DÚ: čtení slov -PS str. 18/tulipán

 •                      - psaní -  nácvik písmene š (Písanka str. 36)

 • Matematika - UČ str. 4 (numerace do 20)

 •                     - DÚ: 4/2

Středa 21.2.2018

 • Český jazyk - třídní kolo recitační soutěže
 •                      - Slabikář str. 41

 •                      - DÚ: SL str. 40/červ. pastelka

 •                      - psaní -Písanka str. 35

 • Matematika - UČ str. 3 (numerace do 20)