PROBÍRANÉ UČIVO

3.9.2018

 • zahájení školního roku ve třídě (1 vyuč. hodina) - vzít si přezůvky, nenosit ostatní pomůcky (pomůcky do Vv  nosit až od středy 5.9., tělocvičný úbor stačí 11.9. - bude se ještě upravovat nábytek ve třídě))

4.9.2018

 • třídnické hodiny - nenosit učebnice, vzít si aktovku na přenášení sešitů z hlavní budovy školy na Floriánek, pouzdro, ručník)

5.9.2018

 • třídnické hodiny

6.9.2018

 • Český jazyk - Mateřský jazyk (UČ str. 7-8)
 • Matematika - opakování učiva 1. ročníku (+ - do 20)

 • Čtení - Čítanka str. 5-6

7.9.2018

 • Český jazyk - viz 6.9. - ve čtvrtek jsme nestihli  z důvodu třídnických záležitostí
 • Čtení - Čítanka str. 5-6

 • Matematika  - opakování (UČ 4/A str. 26)

10.9.2018

 • Český jazyk - opakování tiskacích a psacích písmen
 •                       - mateřský jazyk  (UČ str. 8-9)

 • Čj - sloh - Kterými jazyky lidé mluví? (UČ str. 9-10)

 • Matematika - opakování učiva 1. ročníku (UČ 4A str. 26-27)

 • Prvouka - Naše škola (UČ str. 4-5)

 • OBALY NA SEŠITY

 • úterý 11.9. - chlapci plavání, děvčata Tv - obuv a oblečení na ven

11.9.2018

 • Český jazyk - mateřský jazyk (shrnutí - UČ str. 8-9)
 • Matematika - opakování učiva (UČ str. 27 dokončení)

 •                     - DÚ: 27/6            

12.9.2018

 • Český jazyk - UČ str. 13 - shrnutí učiva
 •                      - DÚ: UČ str.8/cv.4 - do dom. sešitu

 • Čtení - Čítanka str. 6 (Čapí hnízdo), str. 7 (Čáp)

 • Psaní - procvičování l,e (Písanka str.2)

 • Matematika - procvičování +- do 20 (UČ str. 27 dokončení)

13.9.2018

 • Český jazyk - UČ str. 14-15 (Píšeme, čteme a...)
 • Čtení - Čítanka str. 7 (Šípky, Čáp)

 •           - DÚ: čtení str. 7

 • Psaní - procvičování l,e,b (Písanka str. 2-3)

 • Matematika - rýsování podle pravítka (UČ str. 9, 15)

 •                        PRAVÍTKO DĚTI DOSTANOU, TUŽKU Č. 3 MAJÍ MÍT V POUZDŘE

14.9.2018

 • Český jazyk - opakování a procvičování učiva
 • Čtení - společná četba (Školní strašidlo)

 • Psaní - procvičování e,b (Písanka str. 2-3)

 • Matematika - rýsování podle pravítka  (UČ str. 15,25)

17.9.2019

 • Český jazyk - skupiny di, ti, ni - dy, ty, ny (UČ  15 - 16)
 • Čj - DÚ: 16/4a,b)

 • Čj - sloh - Kterými jazyky lidé mluví? (UČ str. 11-12)

 • Matematika - rýsování podle pravítka (UČ 15, 25); opakování + - do 20

 • Prvouka - Dopravní výchova (Na chodníku)

 • úterý 18.9. - děvčata plavání, chlapci Tv - obuv a oblečení na ven

18.9.2018

 • Český jazyk - skupiny di, ti, ni - dy, ty, ny (UČ str. 16)
 •                      - DÚ: 15/1 - správně číst a vyslovovat

 • Matematika - opakování + - do 20

19.9.2018

 • Český jazyk - skupiny di, ti, ni - dy, ty, ny (UČ str. 16 - shrnutí)
 • Čtení - Čítanka str. 8-9

 •           - DÚ: čtení Čít. str. 8/1. část

 • Psaní - procvičování h, k (Písanka str. 4)

 • Matematika - opakování + -  do 20 (UČ str. 28)

 • Prvouka - Dopravní výchova (Chodec na silnici)

 • NĚKTEŘÍ  ŽÁCI STÁLE NEMAJÍ OBALENÉ SEŠITY (prosím zakoupit obaly)