PROBÍRANÉ UČIVO

Úterý 17.10.2017

 • Český jazyk - vyvození písmene S,s (ŽA str. 28)
 •                      - DÚ: čtení písmen/kytička

 •                                ŽA str. 28/červená pastelka (3 obrázky)

 •                      - NASTŘÍHAT s, S

 •                      - psaní - Písanka str. 4 (3 řádky)

 • Prvouka - Podzim - podzimní počasí, ovoce, zelenina (UČ str. 13, 15, 16, 19/1)

Pondělí 16.10.2017

 • Český jazyk - ŽA str. 27
 •                     - DÚ: čtení slabik, ŽA 27/kytička

 •                     - psaní - nácvik horní kličky (MPP str. 29 - dokončení, Písanka  str. 3

 •                      - DÚ: Písanka str. 3/označené řádky

 • Matematika - sčítání, odčítání v  oboru do čtyř (UČ str. 19)

 • Anglický jazyk - shrnutí 1. lekce

Pátek 13.10.2017

 • Český jazyk - ŽA str. 26
 •                      - psaní - nácvik horní kličky (MPP str. 28-29 do poloviny stránky)

 • Matematika - UČ str. 18

Čtvrtek 12.10.2017

 • Český jazyk - ŽA str. 25 (dokončení)
 •                      - DÚ: čtení slabik, ŽA 25/kytička

 •                      - psaní - nácvik dolního zátrhu (MPP str. 32-33), Písanka str.2)

 •                       - DÚ: Písanka str. 2/označené řádky

 • Matematika - UČ str.17

 • NA ÚTERÝ DO PČ: PŘINÉST PODZIMNÍ LISTY (MOHOU BÝT I VYLISOVANÉ)

Středa 11.10.2017

 • Český jazyk - ŽA  str. 25 (polovina stránky)
 •                     - psaní - Písanka str. 1 - dokončení

 • Matematika - odčítání v oboru čísel do 3 (UČ str. 16 - dokončení)

 •                     - psaní číslice 4 (MPP str. 4)

 •                     - DÚ: UČ str. 17/psaní číslice 4 (2 řádky)

Úterý 10.10.2017

 • Český jazyk - vyvození písmene E,e (ŽA str. 24)
 •                      - NASTŘÍHAT E, e (i dlouhé)

 •                      - psaní šikmé čáry mírně prohnuté (MPP str. 26-27)

 •                      - DÚ: MPP str. 27 - označené

 • Prvouka - Podzim - proměny přírody, stromy (UČ str. 10, 13, 18)

Pondělí 9.10.2017

 • Český jazyk  - DÚ: ŽA str. 22/kytička (čtení)
 •                       -  ŽA str.23

 •                       -  psaní šikmé čáry shora dolů (MPP str. 24-25 dle zadání učitele)

 •                       - DÚ: Písanka str. 1/2 řádky (ostrouhanou tužkou)

 • Matematika - DÚ: UČ str. 14/ dokončení psaní číslic (někteří žáci)

 •                     - odčítání v oboru čísel do 3 -UČ str. 16

 • Anglický jazyk - PS str. 6-8 (procvičování)


Pátek 6.10.2017

 • Český jazyk  - ŽA str.22
 • Matematika  - sčítání v oboru čísel do 3 - UČ str. 15

 • místo Tv - Vv a Pč (Tv se uskutečnila v rámci podzimní vycházky ve čtvrtek 5.10.2017)


Čtvrtek 5.10.2017

 • Český jazyk  - ŽA str. 20 - dokončení, str. 21
 •                       - DÚ: ŽA str. 21/kytička (čtení)

 • Matematika - UČ str. 14/celá strana (ve středu jsme nestihli)
 •                      - DÚ: UČ str. 14/psaní číslice 3 (dva řádky nahoře)
 • 2. a 3. vyučovací hodinu - Podzimní vycházka (v rámci Tv, v pátek místo Tv bude Vv a Pč)                      

Středa 4.10.2017

 • Český jazyk  - vyvození písmene L, l (ŽA str. 20 - první tři cvičení)
 •                        - DÚ: ŽA str. 20/červená pastelka (3 obrázky), zelená pastelka (políčka s L červeně, s l modře)

 •                        - NASTŘÍHAT L, l

 • Matematika - psaní číslice 3 (MPP str. 3)

 •                      - UČ str. 14/úkoly doplň čísla, dokresli, porovnej

Úterý 3.10.2017

 • Český jazyk -  ŽA str. 19 bez posledního cvičení (DÚ: číst 19/kytička - odpovídat ano/ne)
 •                       - tečka, otazník

 • Den jazyků                 

Pondělí 2.10.2017

 • Český jazyk - ŽA str. 18 (DÚ: číst 18/kytička, hvězdička)
 • Matematika  - UČ str. 13 (dokončení)

 • Anglický jazyk - Good morning. Sit down! ... (UČ str. 9, 10)

Středa 27.9.2017

 • Český jazyk  - čtení prvních slabik (ŽA str. 18/polovina stránky)
 •                        - grafomotorika - (MPP str. 21 - bez posledního žebříku)

 • Matematika  - psaní číslice 2 (MPP str. 2, část za DÚ, UČ str. 13- psaní číslice 2)

Úterý 26.9.2017

 • Český jazyk - písmena M, m, A, a, vyvození slabiky ma, má (ŽA str.16, 17)
 •                       - DÚ: ŽA str. 16/červená pastelka (3 obrázky)

 •                                            16/zelená pastelka (políčka s A červeně, s a modře)

 •                       - grafomotorika - MPP str. 14, 24 - další řádek

 • Prvouka - školní prostory (UČ str. 7, 9/2 )

Pondělí 25.9.2017

 • Český jazyk  - vyvození písmene A, a (ŽA str. 16/ první tři cvičení)
 •                       - DÚ: 16/ kytička - číst (při čtení rozlišovat malé, velké písmeno, Á,á)  

 •                       - grafomotorika -  MPP str. 22 /1. stromeček

 •                                                             str. 24 / 3 řádky

 •                                                             psaní číslice 1 (MPP str. 1 - dokončit)

 • Matematika  - numerace v oboru čísel do 5 (UČ str. 13/ vyznač, dokresli)

 •                       -  psaní číslice 1 (UČ str. 13)

 • Anglický jazyk  - Who´s this? ... (UČ str. 8, PS str. 5)

Pátek 22.9.2017

 • Český jazyk - procvičení písmene M, m (ŽA str. 15)
 • Matematika - numerace v oboru čísel do 5 (UČ str. 12)

 •                      - nácvik psaní číslice 1 (MPP - psaní číslic str. 1)

Čtvrtek 21.9.2017

 • Český jazyk - procvičování písmene M, m (ŽA str.14)
 •                       -  DÚ: ŽA str. 12/červená pastelka (3 obrázky)

 •                                              12/zelená pastelka (políčka s M červeně, s m modře)

 • Matematika - numerace v oboru čísel do 5 (UČ str. 11 - dokončit stránku, str. 12 - polovina stránky)

 • 3., 4. vyuč. hodina - výstava a promítání "Svět ve 3D"