Mikuláš ve škole

05.12.2017

5. prosince se v naší třídě zjevil Mikuláš, andělé i čerti. Děti jim společně zazpívaly písničku, ti odvážnější si samostatně troufli i na básničku. Všichni dostali malou sladkou odměnu. Poděkování patří deváťákům, kteří si akci pečlivě připravili.